top of page

10 Days Squat Jump Challenge

Public·13 members

Prikaz Moz Ukrainy 803


Kako je Hašek nastao, čemu sve služi, kako radi i još puno toga zainteresirani čitatelj Jezika može pronaći u Kolu i Filologiji [2]. Stoga će ovdje ukratko biti prikazano samo ono što je u 25 godina napravljeno a da ima neku vrijednost.
prikaz moz ukrainy 803


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmiimms.com%2F2udz4C&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3W0TgYI2W-ceqnbzpIOSGSU 25 godina usluzi je pristupljeno s 1.368.702 IP-adrese iz 177 vršnih internetskih domena, pretežito zemalja. Prikaz opsega pružene usluge po vršnim domenama dan je u Dodatku ovom radu. Prema evidenciji HTTP kolačića, tj. tragu koji svaki korisnik ostavlja za sobom nakon obavljene obrade, uslugu je koristilo oko milijun osoba. U Tablici 1. prikazana je ukupnost 25-godišnjeg Hašekovog usluživanja najvažnijih vršnih domena s nekoliko bitnih parametara.


Skupljanje i uređivanje hrvatskih n-grama započelo je, potaknuto projektom Google Translate, sredinom 2007. godine. N-gramski je sustav nužna podatkovna podloga za suočavanje s izazovima kao što su strojno prevođenje, strojna pretvorba govora u tekst itd. U Tablici 2. nalazi se usporedni prikaz hrvatskoga s dva najveća Googleova n-gramska sustava s početka rečenoga projekta.


Prema dostupnim MaxMindovim GeoIP podatcima, hrvatska vršna domena raspolaže s ukupno 2.818.597 IP-adresa, od kojih dobar dio nije izravno dostupan krajnjim korisnicima interneta. Prema podatcima iz gornjega prikaza proizlazi da je 41 % hrvatskih IP-adresa koristilo Hašekovu uslugu, iz čega slijedi da je on nedvojbeno infrastrukturna usluga u Hrvatskoj. Uzimajući u obzir udio Hrvata u populaciji BiH te činjenicu da je 13 % bosanskohercegovačkih IP-adresa koristilo istu uslugu, zaključak se može protegnuti i na tu zemlju. Specifičnost Hašeka kao hrvatske infrastrukturne usluge jest ta da nikada nikakve veze nije imao, unatoč svim nastojanjima da se takav status promijeni, sa zaduženima za skrb o nacionalnim interesima. Izvjesno je da to tako ne može ići do u nedogled, ako ni radi čega drugoga onda radi smrtnosti njegova održavatelja. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page